Czym cechuje się model open innovation?

Model open innovation to model zarządzania biznesem w zakresie innowacji, który promuje współpracę z osobami i organizacjami spoza firmy. W tym sensie wyzwania związane z otwartą innowacją są prawdziwym kulturowym zerwaniem z mentalnością silosu firmy i tajemnicą tradycyjnie kojarzoną z korporacyjną kulturą badawczo-rozwojową. Ten model innowacji staje się opłacalny, gdy firma uzna, że ​​istnieje wielu błyskotliwych profesjonalistów i większa wiedza poza organizacją. To właśnie w tym momencie szansa na przyciągnięcie tych zewnętrznych osób i/lub firm staje się bardziej realna. Firmy wdrażają otwarte praktyki innowacyjne na różne sposoby, takie jak sojusze między firmami, katedry badawcze na uniwersytetach, konkursy crowdsourcingowe i ekosystemy innowacji.

Innowacje „otwarte” kontra tradycyjne „zamknięte”

Firmy wykorzystują innowacje do generowania i stosowania wiedzy, opracowywania nowych produktów i usług, nowych modeli biznesowych, a ostatecznie do uzyskiwania wyników biznesowych.

Tradycyjnie firmy wprowadzały innowacje wyłącznie przy użyciu wewnętrznych zasobów. Głównymi powodami były niekomercyjne skupienie społeczności naukowej i ich potrzeba ochrony swoich cennych aktywów.

Takie firmy priorytetowo traktowały wielkość zasobów, liczbę projektów i inwestycje w innowacje. W związku z tym organizacje z zamkniętymi modelami innowacji mają zwykle duże działy badawcze, które generują mnóstwo wewnętrznej wiedzy. Im więcej tym lepiej.

Organizacje te zazwyczaj mierzą wyniki w zakresie innowacji za pomocą wskaźników, takich jak odsetek wydatków na badania i rozwój. Wiadomo jednak, że sam ten wskaźnik pokazuje jedynie wielkość inwestycji w projekt, ale nie odzwierciedla rzeczywistego wyniku biznesowego.

W dzisiejszych czasach firmy, które stosują zamknięte modele innowacji, najczęściej napotykają na następujące problemy:

  • Wiedza generowana wewnętrznie jest niekompletna. Wkład źródeł zewnętrznych jest koniecznością, ponieważ technologia rozwija się bardzo szybko na całym świecie.
  • Czasami ta wiedza nie trafia na rynek, ponieważ nie odpowiada dokładnie potrzebom rynku lub trwa zbyt długo. W rzeczywistości, gdy innowacje są zbyt wolne, albo wiedza staje się przestarzała, albo zmieniają się priorytety biznesowe.
  • Priorytetem jest utrzymanie tych samych zasobów i budżetu rok po roku. Poza tym innowacja zewnętrzna jest postrzegana jako konkurencja, stąd niesławne „Tutaj nie wynaleziono”.

Tak zwana otwarta innowacja pojawiła się ostatnio jako nowy model innowacji. Zachęca firmy do korzystania z istniejącej wiedzy zewnętrznej, zamiast odkrywać koło na nowo. W ten sposób za pozytywne uważa się nawiązywanie powiązań z innymi firmami, uniwersytetami, centrami technologicznymi i innymi źródłami wiedzy.

Ten rodzaj innowacji narodził się na początku stulecia wraz z pojawieniem się Internetu, który umożliwił łatwe połączenie z dostępną wiedzą w dowolnym miejscu na świecie.

Oto, co dzieje się w organizacjach stosujących modele otwarte:

  • Firma współpracuje z zewnętrznymi generatorami wiedzy.
  • Głównym celem działu innowacji jest łączenie i integracja wewnętrznych zespołów z zewnętrznymi źródłami wiedzy.
  • Innowacje wewnętrzne wciąż istnieją, ale skupiają się na tworzeniu wiedzy, której nie można znaleźć na zewnątrz, o ile jest zbywalna.

Obecnie otwarte innowacje zostały przyjęte przez wiele firm na całym świecie jako sposób na przyspieszenie cyklu innowacji, zmniejszenie ryzyka i zrobienie więcej mniejszym kosztem.