Jakie jest moje ip?

Czy znam mój ip adres – takie oto pytanie zadaje sobie wiele osób. Ale czy tak naprawdę każdy wie czym jest ip? Mówiąc językiem dobrze wykształconego informatyka powiedzieć można, że adres ip składa się z czterech bajtów, oddzielonych od siebie kropkami ( np. 195. 205. 41. 42 czy 202. 167. 12. 19 itp.). Każda z liczb będących składową adresu ip musi mieścić się w zakresie od 0 do 255 ( wynika to z tego że jeden bajt równy jest 8 bitom, a liczba 2 podniesiona do potęgi 8 daje wartość 256).

 

W skład adresu ip wchodzą przede wszystkim dwie składowe. Pierwszą z nich jest adres sieci, drugą adres samego komputera. Oba adresy można pomiędzy sobą rozróżnić za pomocą tak zwanej maski podsieci. Ze zmiennością adresu ip może być naprawdę różnie w zależności od sytuacji. Zdarza się, że gdy komputer podłączony jest na stale do internetowej sieci, wówczas jego adres ip nie ulega modyfikacjom, Jeśli połączenie często ulega zerwaniu wówczas adres ip zmienia się wraz z każdym podłączeniem do sieci. Warto jednak wiedzieć, że wielu dostwacó internetu, przy pomocy specjalnych technologii, przydziela każdemu numer ip na 24 godziny.